Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

V zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.utierky.net

Ján Šurina TVS
IČO: 37430297
DIČ: 1020063000
IČ DPH: SK1020063000

Živnosť zapísaná v živnostenskom registri pod číslom: 511-18824.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.utierky.net

2. Sprostredkovateľ

Geis Parcel SK s.r.o.
Trňanská 6

96001 Zvolen

IČO: 46489592

Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi osobné údaje zákazníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, obsah objednávky. Sprostredkovateľ získava pre prevádzkovateľa osobný údaj "číslo občianskeho preukazu" alebo “číslo pasu” pri doručení tovaru.

3. Účel spracúvania osobných údajov

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov

*) Iba pre registrácie firiem

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru. Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

7. Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2008 Z.z. elektronickou poštou na adrese tvs@tvs-za.sk, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.